Een geschiedenis die opklimt tot de zondvloed !

Men heeft gezegd dat de geschiedenis van de reisduif opklimt tot de zondvloed. Heeft Noach geen duif als bode uitgezonden ? Wat er ook van zij, de Hebreeërs, de Egyptenaren, de Perzen, de Grieken, de Romeinen gebruikten de duif als telegrambesteller, als militaire bode en als koerrier van liefdebrieven...

In het Europa van de Middeleeuwen, hadden alleen de edelen en de monniken het recht een duiventil op te richten. Dit voorrecht, dat dagtekende van bij het einde der Kruistochten, werd maar door de Franse Revolutie van 1789 afgeschaft.

Zodra iedereen duiven mocht kweken en vrij laten rondvliegen, gebruikten zekere handelaars deze dieren om vlugger de koers van de goederen en van de beurs te melden of om hun handlangers te verwittigen over voorvallen die de waardenotering konden beïnvloeden. Zo werd het huis Rotchschild van Londen, het eerst ingelicht over de overwinning te Waterloo en kon het de hand leggen, tegen zeer lage prijzen, op titels die een fabelachtige koers bereikten zodra het nieuws officieel bekend was.

Het gewone volk dat zulke handelszorgen niet kende, was de duiven beginnen op te leiden enkel maar uit levendige belangstelling voor deze opwindende kweek. De eerste duivenmelkers groepeerden zich weldra in maatschappijen die wedstrijden organiseerden (om de eer, in het begin). De liefhebbers van de “Préfecture de l’Ourthe” voerden reeds officiële lossingen uit in 1806. In 1820, werd te Luik de eerste uit Parijs teruggekomen duif in triomf door de ganse stad gedragen, voorafgegaan door twee fiedelaars die haar overwinning bezongen. Naar het voorbeeld van de eerste Luikse en Vervierse verenigingen, werden talrijke maatschappijen opgericht te Antwerpen, in Henegouwen, in de Vlaanderen, te Brussel en in Noord-Frankrijk, zodanig dat, na enkele jaren, deze streek van het westen een indrukwekkend aantal duivenliefhebbers telde.

                                                    Een sport die hoor opgang dankt aan het spoor

De duivensport zou niet bestaan indien de duif niet begaafd was met een raadselachtig zintuig, de oriënteringszin, een ingeboren zintuig dat echter tamelijk onzeker blijft wanneer het niet door oefening aangescherpt wordt.

Dankzij dit zintuig en de africhting, kan de goed voorbereide duif van op zeer grote afstand, te land of te water, uit de vier windstreken gelost worden : ogenblikkelijk kiest zij haar weg en vindt zij de richting van haar hok, zelfs ’s nachts. Heeft zij de wind op kop, dan vliegt zij laag over de grond ; bij wind langs achteren en klare hemel, zweeft zij op twee- of driehonderd meter hoogte ; bij zijdelingse wind, laat zij zich afdrijven en beschrijft zij een bocht die aan een parabool doet denken.

De liefhebbers laten hun duiven dus deelnemen aan oefenvluchten op korte afstand, om ze daarna te laten inzetten in proeven met hoe langer hoe grotere reikwijdte, die de faam verzekeren van hen die zich erin onderscheiden.

De duivensport, ontstaan vóór 1830, was wel levenskrachtig in 1835, maar kende haar echte opgang dank zij de spoorweg. Het vervoer van de duiven met karren kostte veel. Daarom moest men een beroep doen op “lopers” die, beladen met in vakjes verdeelde draagkorven waarin 25 tot 50 dieren konden verblijven, acht dagen zetten om te Orleans aan te komen en bijna vijfentwintig om Bordeaux te bereiken ! In samenwerking met de spoorweg konden de maatschappijen vaker wedstrijden organiseren zonder hun duiven te vermoeien. De liefhebbers kregen, bovendien, meer kansen om duiven, die de allerbeste eigenschappen bezaten, uit te wisselen.

Omstreeks 1845-1850 was het “duivenspel” voorgoed georganiseerd : het reisduif type was vastgelegd, de maatschappijen hadden een programma en de liefhebbers verdedigden hun kansen die zij, naargelang hun middelen, met geldsommen meer kracht bijzetten.

Thans, telt de “Koninklijke Belgische Duivenbond”, de belangrijkste ter wereld, meer dan 2.700 aangesloten maatschappijen met, in totaal, meer dan 179.000 leden. Ondanks de mededinging van weg en luchtvaart, blijft de spoorweg de voornaamste vervoerder van reisduiven. Als pionier en specialist van dit vervoer, spant hij zich steeds in om de duivenliefhebbers van dienst te zijn door aan hun verlangens te voldoen.

 

                                                                               

 

 

 

                                     DUIVENSPORT.

                               P.V. TOT WEERZIENS.

                               MRT. 1976.

               

                Nog enkele weken en een nieuw vliegseizoen

                is weer begonnen.Nu heerst er op praktisch

                alle hokken een bijzondere  bedrijvigheid,daar

                de meesten van ons of gekoppeld of al een

                ronde jongen hebben gekweekt. En nu maar

                proberen om onze duiven in een beste con-

                ditie  aan de start lijn te brengen. Wij hopen

                dat uw kweek en vlieg seizoen mag verlopen

                volgens uw verwachtingen,maar voor dat het

                zover is moet er nog het een  en ander

                worden gedaan . Wij beginnen  vrij-

                avond tussen 8 en 9 uur  inktlappen, klok-

                rollen  en inkorf staten  te verkopen.

                Deze worden tijdens het vlieg seizoen niet meer

                verkocht. Dus let er op dat u alles  voor het vlieg

                seizoen in uw bezit heeft.

                inktlappen klok rollen  ?1.00 per stuk en inkorf-

                staten F 1.50 per blok.

                Wij hopen voor het vliegen nog met een

                 stukje in ons veel gelezen blad terug

                te komen over ons vliegseizoen.

                Wie zijn hoklijsten nog niet heeft inge-

                leverd moet dit wel voor zaterdag doen

                                                                              H.R.