Taken van leden

Inkorven Computerwerk Inladen Bestuurszaken Overig  
Jp Brands H. Leeuwenstein (dond) Harmen Brands  A.Romkes St.Kramer Lootjes
Jan Post C.Korf J.Nentjes R.P.v.d.Berg J.v.d.Berg Afrekenen
K.de Vries Hendrik Brands  C.Kramer M Hakvoort G.Meun Lootjes
H. de Vries T.Wakker  F.Snoek Hessel de Vries Tereresa hakvoort Jeugdlid
Jaap Post (schrijven) D.Snoek   Juriaan Romkes J.Romkes Beheer kantine
W.v. Veen Arie vd Heuvel (print)     P.de Vries Manden verzegelen
J.v.d.Heuvel M.Hakvoort      Jacob Post ???????????????
K.Koffeman       Henk de Boer ???????????????
        Kl Kramer Attractievluchten
        Reyer vd berg Website
        Wouter de Vries ACG
        Herman Leeuwestein Ringen