Ereleden van de vereniging

 

Hessel Romkes

Jacob Snoek

Lub Kramer

Meindert Hakvoort