Het dagelijks bestuur bestaat uit :

 

Voorzitter   Secretaris   Penningmeester  
Arie Romkes   Maarten Hakvoort   Reyer vd Berg  
Bergeend 40   Makjan 6   Vlet 19  
8322 CR Urk   8321 ZB Urk   8322 EH Urk  
0527-684200   0527-686072   0527-690081  

totweerziens@kpnmail.nl     Taken voorzitter :

 

 

mhakvoort@solcon.nl      Taken Secretaris:

 

reyer@mail.com              Taken Penningmeester:

 
 
 • Algemene zaken
 • Leiden van vergaderingen
 • Enzovoorts

 

 

 

 • Archief
 • Ledenbestand
 • Notulen
 • Correspedentie
 • Ledenvergadering
 • Website
 

 

 • Huishoudelijke Financien
 • Contributie
 • Rekeningen
 
           
           
           
    2e Secretaris    2e Penning/voorzitter  
    Hessel de Vries   Juriaan Romkes  
    Flevostraat 10   Burg. van Suchtelenlaan 2  
    8321 HJ Urk   8321 GW Urk  
    0527-687108   0527-681350  

 

 

 

h.de.vries-klg@kpnplanet.nl

Taken 2e Secretaris

 

juriaanromkes@live.nl

Taken 2e Penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

Bij afwezigheid

1e Secretaris vervangen

Eerste aanspreekpunt vanuit de onderhoudscommissie en evenementen commissie.

 

 

Bij afwezigheid

1e penningmeester vervangen

Bij afwezigheid van voorzitter vervangen.