Het volledig bestuur bestaat uit :

 

Voorzitter   Secretaris   Penningmeester  
Maarten Hakvoort   Cees Korf   Reyer vd Berg  
Makjan 6   Ketel 8   Vlet 19  
8321 ZB Urk   8321 RE Urk   8322 EH Urk  
0527-686072   0527-686054   0527-690081  

mhakvoort@solcon.nl     Taken voorzitter :

 

 

cees.korf@hetnet.nl      Taken Secretaris:

 

reyer@mail.com              Taken Penningmeester:

 
 
 • Algemene zaken
 • Leiden van vergaderingen
 • Enzovoorts

 

 

 

 • Archief
 • Ledenbestand
 • Notulen
 • Correspedentie
 • Ledenvergadering
 • Website
 

 

 • Huishoudelijke Financien
 • Contributie
 • Rekeningen
 
           
           
           
2e Voorzitter   2e Secretaris    2e Penningmeester  
        Juriaan Romkes  
        Burg. van Suchtelenlaan 2  
        8321 GW Urk  
        0527-681350  

 

 

 

 

Taken 2e Secretaris

 

juriaanromkes@live.nl

Taken 2e Penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

Bij afwezigheid

1e Secretaris vervangen

Eerste aanspreekpunt vanuit de onderhoudscommissie en evenementen commissie.

 

 

Bij afwezigheid

1e penningmeester vervangen

Bij afwezigheid van voorzitter vervangen.